Hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan de Euribor rentes, deze is de afgelopen tijd nog verder onder de 0% geschoten. Wat resulteert in voordelige hypotheekrentes voor u als consument. Door het ruime monetaire beleid van het ECB is het momenteel voordelig om een hypotheek te nemen. De hypotheekrentes zijn zoals u kunt zien in het overzicht ongekend laag en de hypotheekrente verwachting is voor de komende tijd voordelig voor de consument.
Hoe zijn hypotheekrentes opgebouwd?
Een hypotheekrente is afhankelijk van de inkoopprijs van geld, risico opslag, kosten opslag en de winstopslag. Dit is dus –afhankelijk van uw financiële situatie- variabel het is daarom uitermate belangrijk dat u goed vergelijkt voordat u een hypotheek afsluit.

De hoogte van de hypotheekrente is voor een groot deel afhankelijk van de inkoopprijs voor de hypotheek verstrekkende organisaties. Dit geld wordt ingekocht op de zogenoemde geldmarkt ofwel de kapitaalmarkt. Daarnaast is er bij de berekening sprake van een kostenopslag voor het de administratieve afhandeling van het afsluiten van hypotheek. Dit berekenen hypotheekverstrekkers door aan hun klanten en hierin kunnen kleine verschillen ontstaan. Een hypotheekverstrekker is een commerciële partij dus wordt er ook een winstopslag berekend, daarin schuilt de winst voor de bank. Geld lenen is natuurlijk een risicovolle zaak en dit risico willen banken indekken en daar is de risico opslag voor in het leven geroepen. De risico opslag is bij een hypotheek voor een woonhuis relatief klein aangezien stenen haar waarde wel behouden.

U kunt hieronder direct hypotheekrentes van de verschillende aanbieders vergelijken!

Waarom is de hypotheekrente zo laag en wat is de hypotheekrente verwachtingen?

In 2015 bereikte de hypotheekrente een historisch dieptepunt. De belangrijkste oorzaak van de lage hypotheekrente is de economische crisis. Dit in combinatie met het ruime beleid van de Europese centrale bank om de economie aan te jagen resulteert in een lage hypotheekrente.

Het is lastig te voorspellen hoe de rente zich op korte en lange termijn zal ontwikkelen omdat het van zoveel verschillende factoren afhankelijk is. De grote banken durven het ook niet met zekerheid te zeggen. Momenteel liggen de hypotheekrentes zoals u in de onderstaande vergelijker kunt zien nog steeds laag. De hypotheekrente verwachting is dat het de komende tijd in ieder geval nog zo blijft.

Het ECB probeert de inflatie in de Euro regio aan te jagen momenteel wil dit nog niet helemaal vlotten. De inflatie ligt momenteel nog steeds rond de 0,2. Idealiter ziet de centrale bank dit net onder de 2% om dit te bewerkstelligen verlaagt men de rentes. Lage rentes betekenen goedkoop geld lenen voor hypotheekverstrekkende instellingen wat resulteert in lage hypotheekrentes. De hypotheekrente verwachting voor 2016 is dat dit stabiel blijft en de rentes dus laag blijven.