Zal de hypotheekrente stijgen in 2017? In de hypotheekrente verwachting kijken we naar de kortlopende en langlopende rentes. De ontwikkelingen in de economie en de hypotheek markt.

Hypotheekrente verwachting

De Hypotheekrente Verwachting wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Wilt u op de hoogte blijven van veranderingen in de hypotheekrente? Schrijf u dan in voor de Hypotheekrente Nieuwsbrief.

 

Verwachting hypotheekrente korte termijn

De hypotheekrente met een korte looptijd is historisch laag en zal dit jaar waarschijnlijk ook laag blijven. Recentelijk was de hypotheekrente wel wat gestegen maar inmiddels is deze trend weer doorbroken.

De kortlopende hypotheekrente tarieven worden bepaald door ontwikkelingen op de geldmarkt. Hier speelt vooral het beleid van de ECB een belangrijke rol. Sinds juli is ook de belangrijkste indicator voor de lange rentetarieven weer aan het dalen. De korte termijn rente verwachting hangt hiermee samen.

Op 13 juni heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven verhoogd van 1% naar 1,25%. De algemene verwachting is dat deze rente dit jaar nogmaals met 25 basispunten zal stijgen naar 1,5%. De oorzaak hiervan is met name de toenemende werkgelegenheid en de inflatie in de Verenigde Staten.

Ook in Europa is de inflatie wat gestegen. In juli stond deze op 1,3% tegenover 0,2% een jaar eerder. De ECB streeft naar een inflatie van 2% per jaar. Ondanks dat deze waarde nog niet is bereikt, heeft de ECB een mogelijke renteverlaging uit haar verklaring weggelaten. Dit is een indicatie dat de ECB minder snel een renteverlaging zal doorvoeren om de inflatie verder te stimuleren. De ECB acht de kans klein dat de inflatie snel zal oplopen. Toch hoopt zij dat vooral de toenemende economische activiteiten en investeringen. Consumenten besteden echter nog maar mondjesmaat meer doordat de inkomensstijging achterblijft bij deze ontwikkelingen. Hierdoor zal de ECB de rente dan ook vrijwel zeker op het huidige niveau houden.

Een andere belangrijke factor is de recente stijging van de euro ten opzichte van de dollar. Dit is nadelig voor de positie van Europa en dit heeft negatieve gevolgen voor de stijging van de inflatie. Hierdoor zal de ECB haar opkoopprogramma niet eerder afbouwen en blijft zij tot zeker eind 2017 voor 60 miljard euro per maand aan obligaties opkopen.

De korte termijn hypotheekrente zal in lijn met het rentebeleid van de ECB en de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt dan ook laag blijven.

Update 22-09-2017: De verwachting is dat de hypotheekrente de komende maand gelijk blijft of zelfs iets zal dalen.

 

Hypotheekrente verwachting 2017

Nu de hypotheekrente historisch laag is vragen veel mensen zich af of de bodem nu is bereikt. Hier volgt de verwachting van de hypotheekrente voor de rest van 2017.

Kan de hypotheekrente nog verder omlaag?

De Europesche Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van 2%. Voor het eerste in 5 jaar werd dit doel bijna gehaald in februari en april. De stijging werd met name veroorzaakt door de hogere olieprijs. Voordat de ECB haar beleid van lage rente aanpast moet het herstel van de economie structureler en breder zijn.

In september is de korte termijn hypotheekrente weer wat gedaald. De daling van de rente kwam na de uitspraken van de Amerikaanse centrale bank. De FED verlangt een stijging van de inflatie maar deze is minder hoog uitgevallen dan verwacht. Dit leidt ertoe dat de FED de rente niet zo snel zal verhogen als eerder verwacht. Samen met geopolitieke ontwikkelingen zoals de strijd in Syrië en de perikelen rondom Noord-Korea beïnvloed dit de stemming op de beurzen. Dit heeft eveneens een negatieve invloed op de inflatie.

 

Verwachting hypotheekrente lange termijn

De renteverwachting voor de lange termijn is wat onzekerder. Het is onmogelijk om invloedrijke toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. Wanneer we de verwachting van de rente op lange termijn bespreken gaan we dan ook uit van stabiele ontwikkelingen op geopolitiek niveau, de geldmarkt en de huidige en verwachte trend van economische ontwikkelingen.

 

Prognose hypotheekrente komende jaren

Kijken we naar de verwachting van de hypotheekrente in de komende jaren dan moeten we rekening houden met verschillende factoren.

Hypotheekrente verwachting 2018

De ECB stopt eind 2017 haar opkoopprogramma van obligaties. Het is nog niet duidelijk of de ECB dit programma weer zal verlengen of aanpassen. De Europesche centrale bank kijkt hiervoor naar de economische groei, de ontwikkeling van de euro en andere factoren. ABN AMRO verwacht dat de ECB het opkoopprogramma zal voortzetten zei het met lagere bedragen. Dit zal de lange termijn rente licht kunnen doen stijgen. Dit zal ook zijn invloed hebben op de wat overspannen huizenmarkt.

Hypotheekrente verwachting 2019 en 2020

Er is de nodige onzekerheid over het tempo waarin de Europesche economie de komende jaren zal groeien. Met name ontwikkelingen buiten Europa kunnen hiervan van grote invloed zijn. Hoewel het zeer onzeker is om een voorspelling te doen over de langere termijn renteontwikkelingen is de algemene verwachting dat deze licht zal stijgen.