Wat is een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek betaald je elke maand hetzelfde bruto bedrag gedurende de looptijd. De annuïteitenhypotheek is op de einddatum van de hypotheek volledig afgelost.

Hoe werkt een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek is het bruto bedrag wat je maandelijks betaalt gedurende de looptijd van de rentevaste periode gelijk. Dit bedrag bestaat uit een component aflossing en een component rente. Het bedrag wat je maandelijks betaalt is de annuïteit. Doordat je elke maand aflost word je hypotheekschuld elke maand kleiner. Doordat je schuld lager wordt, betaal je elke maand ietsje minder rente. Doordat het bruto bedrag wat je aflost altijd gelijk blijft (gedurende de looptijd) betaal je dus steeds sneller af. Immers, het bedrag blijft gelijk. Je betaalt minder rente en dus meer aflossing.

In het kort de twee componenten:

 • Rente: De rente wordt berekend door het nog uitstaande hypotheekbedrag te vermenigvuldigen met het rentepercentage
 • Aflossing: De aflossing wordt berekend door de rentecomponent af te trekken van het vaste maandbedrag

In het begin bestaat de maandlast dus vooral uit rente. Je betaalt immers rente over het volledige bedrag. Zodra je aflost is de schuld kleiner en betaal je dus minder rente. Tegen de tijd dat de hypotheek bijna is afgelost betaal je vrijwel alleen nog maar aflossing.

Bij de annuïteitenhypotheek wordt een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het openstaande of verzekerde bedrag uit na overlijden. Omdat de schuld elke maand minder wordt, daalt ook elke maand het te verzekeren bedrag. Daarom daalt bij deze overlijdensrisicoverzekering ook de dekking annuitair.

 

Annuïteitenhypotheek, de kenmerken

 • De hypotheek kent een vast einddatum
 • Gedurende de looptijd los je elke maand een deel af
 • Je hebt de zekerheid dat de hypotheek wordt afgelost
 • De bruto maandlast (rente en aflossing) zijn elke maand gelijk

Voordelen annuïteitenhypotheek

 • Je betaalt maandelijks eenzelfde bedrag voor de aflossing van je hypotheekschuld
 • Je hypotheekschuld wordt elke maand lager
 • De hypotheekrente die je betaalt neem elke maand af
 • Je hebt veel hypotheekrente aftrek aan het begin van de looptijd
 • Aan het einde van de looptijd is je hypotheek afgelost

Nadeel annuïteitenhypotheek

 • Je hebt elke maand iets minder fiscaal voordeel

 

annuïteitenhypotheek

Waarin verschilt de annuïteitenhypotheek met andere hypotheken?

Je lost in het begin niet zoveel af. Naarmate je verder in de tijd bent gaat het aflossen steeds sneller. Doordat je in het begin veel rente betaalt is ook de renteaftrek het hoogst. Aangezien het percentage van de maximale renteaftrek door de overheid elk jaar met 1% wordt verlaagd, profiteer je nog van een hogere aftrek.
Bij een lineaire hypotheek is het bedrag wat je aflost elke maand hetzelfde. Hierdoor dalen je hypotheeklasten elke maand een stukje. Dit is vooral fijn wanneer je nu nog wat meer te besteden hebt en verwacht later wat minder te gaan (of willen) verdienen.

 

De annuïteitenhypotheek aflossen

Wanneer je op de helft van de looptijd bent van de annuïteitenhypotheek is ongeveer éénderde afgelost. Je hebt de helft van het hypotheekbedrag afgelost als je op tweederde van de looptijd bent aangekomen. Bij een looptijd van 30 jaar is dat dus in het 20e jaar. Daarna ga je steeds sneller aflossen doordat het rentecomponent verder daalt.

 

Kun je vervroegd aflossen op de annuïteitenhypotheek?

Het kan zijn dat je extra wilt aflossen op je annuïteitenhypotheek. Je kunt hierbij zelf bepalen hoeveel je wilt aflossen. Je maandlasten worden hierdoor uiteraard direct lager. Je kunt dan echter niet meer over het geld beschikken. Het is dus aan te bevelen om goed na te denken voordat je besluit je annuïteitenhypotheek extra af te lossen. Neem hierover eventueel advies op met je hypotheekadviseur.

 

Boeterente bij vervroegd aflossen annuïteitenhypotheek

Bij het afsluiten van de hypotheek is het goed om al rekening te houden met je wens om eventueel extra af te kunnen lossen. Soms betaal je hiervoor namelijk een boeterente. Laat in dat geval in de hypotheekakte opnemen dat je altijd extra en vervroegd kan aflossen op de annuïteitenhypotheek.

 

Waarom een annuïteitenhypotheek?

Sinds 1 januari 2013 heeft de overheid de hypotheekregels aangepast. Om in aanmerking te kunnen komen voor hypotheekrenteaftrek moet je de hypotheekschuld volgens een vast schema aflossen. Dit kan via een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek zoals hierboven besproken. Vroeger waren ook andere hypotheekvormen mogelijk waarbij je toch in aanmerking kwam voor hypotheekrenteaftrek. Populaire hypotheekvormen waren toen vooral de spaarhypotheek en de aflossingsvrije hypotheek. Tegenwoordig kun je dit soort hypotheken vrijwel niet meer afsluiten. In bepaalde gevallen kun je recht hebben op het voorzetten van je oude hypotheekvorm met aftrek van rente. Hiervoor adviseren we je contact op te nemen met een hypotheekadviseur.